Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIX/220/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/16 położonej w Siedliskach - Bogusz

 

Uchwała Nr  XXIX/220/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/16 położonej w Siedliskach-Bogusz 

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 i art. 37 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a , co następuje: 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1152/16 o pow. 0,0824 ha, objętą KW Nr 26654, położoną w Siedliskach-Bogusz stanowiącą własność Gminy Brzostek na rzecz Państwa Marii Klucznik c. Władysława i Zofii  i Józefa Klucznik s. Tadeusza i Emmy zam. Siedliska-Bogusz 90,,a”,

celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1152/16, objętej KW Nr 65880.   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                               

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz