Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIX/221/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim

 

Uchwała Nr  XXIX/221/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca 2013 roku  

w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim  

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2001.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 14 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a , co następuje: 

§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Kleciach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/25 o powierzchni 1,7154 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr RZ1D /000 52541/0
na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Dębickiego:

1)    położonej w Brzostku przy ulicy Królowej Jadwigi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 796 o powierzchni 0,1620 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00058737/3, 

2)    położonej w Brzostku przy ulicy Stara Droga, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302 o powierzchni 0,5255 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00064805/6 zabudowanej wiatą i placem manewrowym do nauki jazdy.

§ 2. 1. Zamiana działki położonej w Kleciach zostaje dokonana w celu  poprawy prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku z przeznaczeniem pod poletka doświadczalne uprawiane przez młodzież szkolną. Zamiana działek położonych w Brzostku pozwoli zrealizować zadania własne Gminy Brzostek w postaci budowy parkingów.

2. Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy     wartości zamienianych nieruchomości.

3. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponoszą strony w równych częściach

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

 § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                               

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz