Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXX/223/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr  XXX/223/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września 2013 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 § 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2013-2018",  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmiany na następujące przedsięwzięcia: 

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 3.745.006,00 zł.

2)       Zmienia się limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty: 0,00 zł w 2013 r., 1.010.736,00 zł  w 2014 r., 1.347.648,00 zł w 2015 r., 1.385.083,00 w 2016 r.

3)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 37.928,00 zł.

4)       Zmienia się limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty : 11.083,00 zł w 2013 r., 14.986,00 zł w 2014 r., 2.817,00 zł w 2015 r., 9.042,00 zł w 2016 r.

2.   Przedsięwzięcie pn. "budowa sali gimnastycznej w Brzostku" zadanie finansowane ze środków własnych gminy i ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji sportowych.

1)  Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia, zmniejszając wartość zadania o kwotę 250.000,00 zł, ustalając wartość zadania na kwotę 9.948.226,00 zł.

2)   Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 250.000,00 zł, ustalając limit w kwocie 5.550.000,00 zł.

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  13.165.247,80 zł,  w tym:  w 2014 r. do kwoty 5.302.355,00 zł, w 2015 r. do kwoty 6.408.767,80 zł, w 2016 r. do kwoty 1.414.125,00 zł, w 2017 r. do kwoty 20.000,00 zł, w roku 2018 do kwoty 20.000,00 zł.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 223 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 12:29:54)
rozmiar pliku: NAN
zał 223-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 12:30:18)
rozmiar pliku: NAN
Zał 223-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 12:32:44)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz