Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/232/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXI/232/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób: 

1.       Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76.725,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.       Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 404.356,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.

3.       Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.646.628,91 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.184.297,35 zł i dochody bieżące w wysokości 40.462.331,56 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 76.725,00 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 404.356,00 zł jak Tabela Nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 43.399.276,76 zł.

5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.646.988,76 zł.

6. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.752.288,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.752.288,00 zł. 

        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 232-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-21 12:55:21)
rozmiar pliku: NAN
Zał 232-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-21 12:55:37)
rozmiar pliku: NAN
Zał 232-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-21 12:55:53)
rozmiar pliku: NAN
Zał 232-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-21 12:56:06)
rozmiar pliku: NAN
Zał 232-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-21 12:56:24)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz