Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/233/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 RM w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych

 

UCHWAŁA Nr XXXI/233/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.  oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)    Rada Miejska w Brzostku  uchwala,  co następuje: 

§ 1.

§ 3 Uchwały Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie: "Spłata kredytu oraz zobowiązań wekslowych wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012 - 2015 w następujących ratach:

2012 rok -      200.000,00 zł

2013 rok  -     500.000,00 zł

2014 rok -      100.000,00 zł

2015 rok  -  1.600.000,00 zł" 

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz