Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/244/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dziełki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Przeczycy

 

Uchwała Nr XXXI/244/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym  444/2  położonej  w Przeczycy   

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:                                          

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu działkę zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 444/2 o powierzchni 0,5082 ha, objętą KW Nr 48273, położoną w Przeczycy, stanowiącą własność gminy Brzostek. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz