Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/244/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dziełki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Przeczycy

 

Uchwała Nr XXXI/244/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym  444/2  położonej  w Przeczycy   

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:                                          

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu działkę zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 444/2 o powierzchni 0,5082 ha, objętą KW Nr 48273, położoną w Przeczycy, stanowiącą własność gminy Brzostek. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz