Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/245/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Uchwała Nr XXXI/245/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku  
 

w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji   

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 14 ust. 3 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej:

- stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Brzostku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/18  o powierzchni 0,1290 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D /00015601/8

na nieruchomości gruntowe:

\- stanowiące własność Pana Wojciecha Staniszewskiego s. Włodzimierza i Danieli  położone w Brzostku, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/13 o powierzchni 0,0852 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00041606/4,

- stanowiące własność Pani Wiesławy Czerkies  c. Włodzimierza i Danieli  położone w Brzostku, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 226/15 o powierzchni 0,1735 ha, dla której prowadzona jest KW Nr RZ1D/00032088/8,

§ 2.

1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana w celu budowy parkingu na poprawę prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. 

2. Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy        wartości zamienianych nieruchomości.

3. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi Gmina Brzostek. 

    § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz