Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/246/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Grudna Dolna - Głobikówka

 

Uchwała Nr XXXI/246/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działek  położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację  istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Grudna Dolna - Głobikówka  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.:  Dz. U. z 2010r.,Nr 102, poz. 651, z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1.  Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Grudnej Dolnej

- ozn. nr ewid. 309/2 o pow. 0,02 ha, objętej K W Nr 24380, stanowiącej własność Pana Kazimierza Kasprzyka s. Stanisława i Stefanii zam. Grudna Dolna 81

- ozn. nr ewid. 307/2 o pow. 0,02 ha i 308/2 o pow. 0,02 ha, objętych K W
 Nr RZ1D/00015583/5,  stanowiących  własność Pana Zenona Skóra  s. Tadeusza 
 Marii  zam. Brzeziny 202 

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania  drogi gminnej Grudna Dolna  -  Głobikówka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz