Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/249/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki polożonej w Nawsiu Brzosteckim, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej

 

Uchwała Nr XXXI/249/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działki  położonej w Nawsiu Brzosteckim, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem  pod regulację  istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi wewnętrznej   

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1. Postanawa się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki położonej w Nawsiu Brzosteckim - ozn. nr ewid. 445/12 o pow. 0,0353 ha, objętej KW Nr RZ1D/00054862/0, stanowiącej  własność Pana Zdzisława Zięby s. Józefa i Anny  zam. Nawsie Brzosteckie 58 z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania  drogi wewnętrznej w Nawsiu Brzosteckim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz