Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 98/13 z dnia 31 października 2013 r. - zmiany w budżecie gminy na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 98/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2013  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594. z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIII/178/13 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  budżetu gminy na 2013 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 91 z dnia 29.10.2013 r. 

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.240,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.   /pobierz załączniki od 1 do 4/

        2. Ustala się plan dochod Pobierz zał od 1 domianach w wysokości 42.938.124,91 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.429.298,35 zł i dochody bieżące w wysokości 40.508.826,56 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.240,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  43.690.772,76 zł.

      §  4. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

       §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

                1.  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

                2.  Kierownikowi  GZOSiP w Brzostku,

                3.  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku                              

      §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      §  7.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 98
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-11-26 12:09:15)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz