Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 104/13 z dnia 18 listopada 2013r. przeznaczenia do dziarżawy gruntu położonego w Opacionce

 

                                          Z a r z ą d z e n i e  Nr 104/13
                                                  Burmistrza Brzostku
                                            z dnia 18 listopada 2013 roku   

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2013.594 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651; ze zm.) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  z a r z ą d z a m

§ 1. 

1. przeznaczyć do dzierżawy grunt pod budynkiem mieszkalnym oznaczony numerem ewidencyjnym 340 o pow.0,05 ha  położony w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek -  na rzecz  Pani Zofii Lampara dotychczasowego użytkownika budynku nr 64 w Opacionce.

2. naliczyć roczny czynsz dzierżawny  w wysokości  obowiązujących stawek w zasobie Gminy Brzostek na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. pod budynkiem netto 0,80 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej  i  30,00 zł netto za pozostały grunt rolny. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz