Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 109/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. -powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 109/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 03 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., poz. 594.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Hipszer – nauczycielki w  Szkole Podstawowej w Brzostku w następującym składzie:

1. Piotr Szczepkowicz -  przewodniczący komisji - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2. Hanna Stasicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3. Maria Przebięda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku,

4. Witold Wyskiel - ekspert w zakresie przyrody,

5. Zofia Ciomcia -  ekspert w zakresie oligofrenopedagogiki,

6. Leokadia Wojdyła – przedstawiciel ZNP. 

§ 2. Tryb i zasady pracy komisji określa regulamin pracy komisji egzaminacyjnej stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 109
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-12-13 08:26:45)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz