Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 111/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

Zarządzenie Nr 111/13

Burmistrza Brzostku

z dnia 13 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2014.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 11 Uchwały Nr XXXI/239/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w składzie:

1. Lucyna Pruchnik – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Adam Ryndak – Kierownik MGOPS w Brzostku – członek Komisji Konkursowej

3. Zofia Skórska – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz” – członek Komisji Konkursowej

4. Bernadeta Chajec – Referent ds. organizacyjnych – członek Komisji Konkursowej

§2.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§3.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Pliki do pobrania

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Komisji Konkursowej
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-12-13 08:49:32)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz