Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 111/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

Zarządzenie Nr 111/13

Burmistrza Brzostku

z dnia 13 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2014.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 11 Uchwały Nr XXXI/239/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w składzie:

1. Lucyna Pruchnik – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Adam Ryndak – Kierownik MGOPS w Brzostku – członek Komisji Konkursowej

3. Zofia Skórska – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz” – członek Komisji Konkursowej

4. Bernadeta Chajec – Referent ds. organizacyjnych – członek Komisji Konkursowej

§2.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§3.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Pliki do pobrania

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Komisji Konkursowej
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-12-13 08:49:32)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz