Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 113/13 w sprawie zatwierdzenie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

 

Zarządzenie Nr 113/13

Burmistrza Brzostku

z dnia 18. 12. 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013. 182 z późn. zm.), i art. 11 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/239/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18. 11. 2013r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 zatwierdzam do realizacji następującą ofertę:

 

„Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23 A w roku 2014”

 

i przyznaję dotację w wysokości 428.400,00 zł.

 

dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „NIEŚĆ NADZIEJĘ” w BRZOSTKU

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                Burmistrz Brzostku

 

                                                            mgr inż. Leszek Bieniek

drukuj pobierz pdf    

wstecz