Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 115/13 sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa sportowego w tenisie s

Zarządzenie Nr 115/13

Burmistrza Brzostku

z dnia 20. 12. 2013 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r.
pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa sportowego
w tenisie stołowym.”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Brzostku
 z 27 lipca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 167, poz. 2398 z dnia
27 października 2011 r.),

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w składzie:

 

  1. Lucyna Pruchnik - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji Konkursowej
  2. Bernadeta Chajec - Referent ds. organizacyjnych - Członek Komisji Konkursowej
  3. Grzegorz Kudłacz – Informatyk - Członek Komisji Konkursowej
  4. Zofia Skórska - Przedstawiciel organizacji pozarządowej LGD „LIWOCZ” - Członek Komisji Konkursowej

 

§2.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. Rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. Zaopiniowanie złożonych wniosków.

 

§3.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik  do niniejszego  zarządzenia.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Do pobrania: załącznik

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał do zarządzenia Nr 115
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-12-20 09:59:18)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz