Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia aktualizacji \\

 

Uchwała Nr XXXII/254/13
Rady Miejskiej w Brzostku
   z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2013 -2016                z perspektywą do 2024 roku”
  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.2013.1232 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a , co następuje: 

§ 1

Uchwala się aktualizacjęProgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2013 -2016 z perspektywą do 2024 roku

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

                                                               

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz