Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 117/13 z dnia 30 grudnia 2013r.- umorzenia należności za odbiór odpadów komunalnych

 

 

  ZARZĄDZENIE NR 117/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 

            Na podstawie § 6  ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XLII/295/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Burmistrz Brzostku zarządza co następuje: 

§ 1. Umarza się należności przypadające Gminie Brzostek z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych od osób, które nie podpisały umowy na ich odbiór w łącznej wysokości 115,00 zł. Umorzenie dotyczy Pana Czesława Mokrzyckiego zam. Januszkowice 145, 39-230 Brzostek za okres od VIII 2012r. do VI 2013 roku w kwocie 115,00 zł.  

§ 2. Umorzenia dokonuje się na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz