Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 114/13 z dnia 18 grudnia 2013r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 114/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 18 grudnia 2013 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2013  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIII/178/13 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  budżetu gminy na 2013 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 128 z dnia 12.12.2013 r. 

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 150,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.  /pobierz załaczniki od 1 do 4/

        2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.873.506,91 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.184.297,35 zł i dochody bieżące w wysokości 40.689.209,56 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 150,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  43.626.154,76 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 

       § 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

                1.  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

                2.  Kierownikowi  GZOSiP w Brzostku,

                3.  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku                              

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      § 6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 114
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-01-08 10:35:57)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz