Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 122/13 z dnia 30 grudnia 2013r. - określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własnośc Gminy Brzostek

 

                                Z a r z ą d z e n i e  Nr 122/13
                                    Burmistrza Brzostku
                                  z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek 

                                 Na podstawie art. 7, art.8 i art.23 ust.4  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2005.31.266 z późn. zm ) oraz  Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  Burmistrz Brzostku   z a r z ą d z a:
§ 1.

1.dla lokali mieszkalnych wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzostek ustala się miesięczną bazową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,45 zł  (słownie: trzy złote 45/100) -wyliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale IV polityki czynszowej Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku  Nr XXVI/183/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku  Nr XXVI/183/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.  w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa w wysokości 2 963 zł ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 145 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 września 2013  r. 

2. Czynniki obniżające stawkę bazową oraz procent obniżki w stosunku do stawki bazowej

    a) brak łazienki i WC- 30%

    b) brak urządzenia wodociągowego – 50%

    c) położenie lokalu w miejscowości: Gorzejowa, Siedliska-Bogusz, Kamienica Górna, Smarżowa, Grudna Górna, Skurowa, Głobikówka, Bukowa -10%

   d) za mieszkanie położone na parterze – 2%

     Przy uwzględnieniu obniżki z tytułu braku urządzenia wodociągowego nie uwzględnia się obniżki z tytułu braku łazienki i WC

3. Czynniki podwyższające stawkę bazową oraz procent podwyżki w stosunku do stawki bazowej

    a) położenie lokalu w Brzostku – 10 %

    b) za mieszkanie położone powyżej parteru – 2 %

4 . Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 2.

Zarządzenie przekazuje się do realizacji Kierownikowi MKOŚ, GZOSiP i GOK-u w Brzostku.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Burmistrza Brzostku nr 72/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz