Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 121/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. -likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/13
BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 

w sprawie  likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t z późn. zm.[1]) oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t   z późn.zm.) zarządzam , co następuje:
§  1.

Powołuję Komisję Likwidacyjną do likwidacji składników majątku trwałego  w składzie:

1)  Piotr Szczepkowicz –  przewodniczący

2)  Marzena Kolbusz –  członek

3)  Halina Furman– członek.

§ 2. 

1.Komisja dokonuje czynności związanych z likwidacją składników majątku trwałego (dla których nie jest wymagane  pozwolenie na rozbiórkę z Nadzoru Budowlanego), nie nadających się do dalszego użytkowania ze względu na zdarzenie losowe lub zły stan techniczny.  
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645 i Dz.U.2013.1318 

drukuj pobierz pdf    

wstecz