Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 121/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. -likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/13
BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 

w sprawie  likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t z późn. zm.[1]) oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t   z późn.zm.) zarządzam , co następuje:
§  1.

Powołuję Komisję Likwidacyjną do likwidacji składników majątku trwałego  w składzie:

1)  Piotr Szczepkowicz –  przewodniczący

2)  Marzena Kolbusz –  członek

3)  Halina Furman– członek.

§ 2. 

1.Komisja dokonuje czynności związanych z likwidacją składników majątku trwałego (dla których nie jest wymagane  pozwolenie na rozbiórkę z Nadzoru Budowlanego), nie nadających się do dalszego użytkowania ze względu na zdarzenie losowe lub zły stan techniczny.  
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645 i Dz.U.2013.1318 

drukuj pobierz pdf    

wstecz