Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIII/258/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr  XXXIII/258/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2014-2018",  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmiany na następujące przedsięwzięcia: 

1. W wydatkach majątkowych przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszkowice i Opacionka  - Gmina Brzostek" współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwiększa się wydatki  na przedsięwzięcie w 2014 roku o kwotę 303.918,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie w 2015 roku o kwotę 303.869,00 zł, w związku z niepełnym wykonaniem wydatków na przedsięwzięcie w 2013 roku i przeniesieniem na rok 2014, oraz zmianą harmonogramu realizacji inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji i zawarciem umowy z wykonawcą. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

 

2. W   wydatkach bieżących w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki w 2014 roku na przedsięwzięcie pn. „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek" finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, w Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim o kwotę 14.318,40 zł,  która stanowi niewykorzystaną część środków z 2013 roku. Pozostałe wartości i terminy pozostają be zmian.

 § 2.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.324.819,00 zł,  w tym:  w 2015 r. do kwoty 2.930.694,00 zł, w 2016 r. do kwoty 1.394.125,00 zł.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 258 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-02-27 10:05:23)
rozmiar pliku: NAN
Zał 258-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-02-27 10:17:42)
rozmiar pliku: NAN
Zał 258-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-02-27 10:18:02)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz