Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIII/260/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/260/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 21 lutego 2014 roku 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w kwocie 3.100.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł w roku 2014  i w kwocie 1.100.000,00 w roku 2015, działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej tj. realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszkowice i Opacionka - Gmina Brzostek" - zadania realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. 

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową. 

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2016 ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz