Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXV/272/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych w Gminie BrzostekUchwała Nr XXXV/272/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie:  przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego
z zakresu dróg publicznych w Gminie Brzostek.

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595 z późn. zm.)  - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Brzostek przejmuje od Powiatu Dębickiego realizację następującego  zadania publicznego:

a)  "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1319 w km 0+283 ÷ 0+438"
na kwotę 82.656,00 zł.

b) "Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1319 w km 0+000 ÷ 0+283"
na kwotę 36.039,00 zł.

2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2014 roku, środki finansowe w kwocie 118.695,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

§ 2.  

1. Szczegółowe warunki przejęcia  zadania określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Brzostek.

 2.  Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Brzostku.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     drukuj pobierz pdf    

wstecz