Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXV/277/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Brzostku z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej


Uchwała Nr  XXXV/277/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 27 maja 2014 roku

w  sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej. 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1   ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r: Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,
co następuje:

§ 1 Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w
Brzostku:

1. ozn. nr ewid. 246 o pow. 0,0266 ha, objęta KW Nr
RZ1D/00014362/3, stanowiąca własność Pani Ireny Laska - Mikołajczyk
córki Tadeusza i Stanisławy, 

2.  ozn. nr ewid. 245/3 o pow. 0,0273 ha, objęta  KW Nr RZ1D/00014399/1,  

stanowiąca współwłasność w 1/2 części Pana Ryszarda Tyburowskiego

syna Józefa i Zofii oraz w  1/2 części Pani  Ireny Laska-Mikołajczyk

córki Tadeusza i Stanisławy

z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej w Brzostku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   drukuj pobierz pdf    

wstecz