Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVI/284/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia dorowizny działek położonych w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod uregulowanie drogi gminnejUchwała Nr  XXXVI/284/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia  24 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek
z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013.594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2014r. poz. 518) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Brzostku:
1.  ozn. nr ewid. 1156/2 o pow. 0,0064 ha, objętą KW Nr RZ1D/00024878/6, stanowiącą własność Pana Jerzego Płaziaka syna Tadeusza i Zofii
2.
ozn. nr ewid. 1157/2 o pow. 0,0090 ha, objętą KW Nr RZ1D/00064214/6, stanowiącą własność Pani Zofii Płaziak córki Stanisława i Eleonory

z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej w Brzostku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                  drukuj pobierz pdf    

wstecz