Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVI/286/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieku oraz księcia Mieczysława WoronieckiegoUchwała Nr XXXVI/286/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie budowy pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieku oraz księcia Mieczysława Woronieckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.
1.   Wyraża się zgodę na budowę pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieku oraz księcia Mieczysława Woronieckiego i usytuowanie go na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 721/2 położonej w miejscowości Brzostek.
2
.   Lokalizację pomnika określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt graficzny pomnika stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załacznik nr 1
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-06-27 13:57:58)
rozmiar pliku: NAN
załacznik nr 2
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-06-27 13:58:19)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz