Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVII/291/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod uregulowanie dróg gminnychUchwała Nr  XXXVII/291/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia darowizny działek  położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod uregulowanie dróg gminnych. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013. 594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2010 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska  w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Grudnej Dolnej:

1.      ozn. nr ewid. 288/6 o pow. 0,0010 ha, ozn. nr ewid. 288/8 o pow. 0,01 ha,  objętych Akt Not. Rep. A. Nr 1061/2014, stanowiących własność Pana Tadeusza Lik syna Jana i Marii,

2.     ozn. nr ewid. 286/2 o pow. 0,10 ha, ozn. nr ewid. 286/3 o pow. 0,06 ha,  objętych Kw Nr 17788, stanowiących własność Pana Kazimierza Wierzbickiego syna Aleksandra i Zofii,

3.     ozn. nr ewid. 99/2 o pow. 0,09 ha, ozn. nr ewid. 124/2 o pow. 0,01 ha,  objętych AWZ Nr 62/77, stanowiących własność Pana Kazimierza Gruszki syna Ludwika i Zofii,

4.     ozn. nr ewid. 283/2 o pow. 0,06 ha, objętej KW Nr 24286, stanowiącej  własność Pani Małgorzaty Kocaba córki Zbigniewa i Haliny,

5.     ozn. nr ewid. 287/5 o pow. 0,03 ha, objętej KW nr 37062, stanowiącej  współwłasność w 1/2 części Pani Małgorzaty Kocaba córki Zbigniewa i Haliny oraz w 1/2  części Pana Ryszarda Wierzbickiego syna Zbigniewa i Haliny,

6.     ozn. nr ewid. 284/2 o pow. 0,02 ha, objętej KW Nr 23431, stanowiącej  współwłasność w 1/4
części Pani Agnieszki Duda córki Bolesława i Marii, w 1/4 części Pani Marii Duda córki Karola i Honoraty, w 1/4 części Pana Stanisława Dudy syna Bolesława i Marii oraz w 1/4 części Pana Tadeusza Dudy syna Bolesława i Marii,  

    z przeznaczeniem pod poszerzenie i uregulowanie dróg gminnych. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   drukuj pobierz pdf    

wstecz