Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVIII/294/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 662 położonej w Brzostku, przez którą przebiega istniejąca sieć elektroenergetyczna napowi


 Uchwała Nr XXXVIII/294/14

Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 5 września 2014 rokuw sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
662 położonej w Brzostku, przez którą przebiega istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna linii 400 kV Tarnów-Krosno- Iskrzynia  Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013.594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U.  z 2014.518 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza
Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§
1

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie przez Gminę Brzostek służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
662 położonej w Brzostku,  objętej KW Nr RZ1D/00085400/0 stanowiącej własność Gminy Brzostek, przez które przebiega istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna linii 400 kV Tarnów-Krosno- Iskrzynia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                      drukuj pobierz pdf    

wstecz