Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/296/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy BrzostekUCHWAŁA Nr  XXXIX/296/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 21 października 2014 roku


 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

§ 1.  W związku z przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Brzostku Nr 132/14 z dnia 09.10. 2014 r., Nr 135/14 z dnia 17.10.2014
r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXIX/297/14 z dnia 21.10.2014 r., w sprawie dokonania zmian w
planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy,  dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2014 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek:

1)       Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 376.760,49 zł, w tym:

-  dochody bieżące o kwotę 122.297,49 zł,

-  dochody majątkowe o kwotę 254.463,00 zł.

2)       Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 476.760,49 zł, w tym:

-  wydatki bieżące o kwotę 273.149,49 zł,

-  wydatki majątkowe o kwotę 203.611,00 zł.

3)       W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na:

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.475,00 zł,

4)       Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "odbudowa kładki dla pieszych
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2, 37, 38/3 w miejscowości Przeczyca w km 79+750"
.

§ 2.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2018, w brzmieniu stanowiącym    Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 296 -3
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 14:51:36)
rozmiar pliku: NAN
Zał wpf
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 14:51:57)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz