Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/300/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku                                                            Uchwała Nr XXXIX/300/14 
                                                            Rady Miejskiej w Brzostku
                                                      z dnia 21 października 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t. j. z 2013 r., poz.217 ze zm.) w związku z § 3 ust.1, § 5 i  § 10 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z  2012 r., poz. 182) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§1

1. Powołuje się Komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Brzostku w następującym składzie:


1) Bożena Stokłosa         - przedstawiciel SGP ZOZ w Brzostku  będący lekarzem

2) Leszek Bieniek             -  przedstawiciel Rady Społecznej SGP ZOZ w Brzostku

3) Zofia Skórska              - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

4) Jerzy Kmiecik              - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

5) Jan Wesołowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

2. Na Przewodniczącego Komisji konkursowej wyznacza się Jana Wesołowskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz