Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/304/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Januszkowicach   Uchwała Nr XXXIX/304/2014  
Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 21 października  2014roku

 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 266 położonej w Januszkowicach 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) i art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2014, poz.518) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 266 o powierzchni 0,32 ha położoną w Januszkowicach stanowiącą własność Gminy Brzostek na
podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00056861/7 na rzecz użytkownika wieczystego Piotra Wójcika s. Bolesława i Zofii.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. drukuj pobierz pdf    

wstecz