Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/305/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/06 z dnia 27.02.2006r w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku   Uchwała Nr XXXIX/305/2014

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 21 października  2014 roku

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Gminy Brzostek z dnia 27 lutego 2006 r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 756 położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek.

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art.13 ust.1 i art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 518
ze zm.) oraz art. 231 Kodeksu Cywilnego - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/280/06 Rady Gminy Brzostek z dnia 27 lutego 2006 roku  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 756
położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: ,, § 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz spadkobierców po Franciszku Sieradzkim i Helenie Sieradzkiej oraz Kazimierzu Sieradzkim ustalonych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 1 grudnia 2005 roku, Sygn. akt I Ns. 717/05 oraz po Stanisławie Patla
ustalonych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 listopada 2013 r. Sygn. Akt I Ns 811/13 – działkę zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 756/2 o powierzchni 0,0449 ha położoną w Brzostku objętą Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00042605/4 stanowiącą własność Gminy Brzostek. ‘’

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz