Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/306/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod budowe drogi w Nawsiu BrzosteckimUchwała Nr  XXXIX/306/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia  21 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia darowizny działek, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Nawsiu Brzosteckim. 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.
Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Nawsiu Brzosteckim:

1.  ozn. nr ewid. 944/3 o pow. 0,0444 ha, objętą KW Nr RZ1D/00071618/0, stanowiącą  własność Pana Kazimierza Fryca  syna Joachima i Genowefy,

2. ozn. nr ewid. 940/2 o pow. 0,0352 ha, oraz  ozn. nr ewid. 941/1 o pow. 0,01 ha,  objęte KW nr RZ1D/00085285/7, stanowiące własność Pana Jacka Trojana syna Jana i Marii, 

z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Nawsiu Brzosteckim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz