Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/308/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w brzostku, stanowiących własność Gminy BrzostekUchwała Nr XXXIX/308/2014

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 21 października  2014roku

 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki nr 198, 199, 200, 201, 202 położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) art.13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7a, art. 25 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2014, poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowane budynkiem wielofunkcyjnym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, składające się z działek oznaczonych numerami 198, 199, 200, 201 i 202 o łącznej powierzchni 4,9397 ha położone w Brzostku  objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00042606/4, stanowiące własność Gminy Brzostek na rzecz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz