Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/309/14 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr  XL/309/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2014-2018",  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmiany na następujące przedsięwzięcia: 

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 3.777.059,00 zł.

2)       Zmienia się limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty: 546.509,00 zł  w 2014 r., 1.978.103,00 zł w 2015 r., 1.250.909,00 w 2016 r.

3)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 37.895,00 zł.

4)       Zmienia się limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty : 14.779,00 zł w 2014 r., 6.180,00 zł w 2015 r., 8.701,00 zł w 2016 r.

§ 2. W uchwale  Rady Miejskiej w Brzostku Nr  XXXIX/296/14  z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek skreśla  się zapis § 1 pkt 4) w brzmieniu  "Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2, 37, 38/3 w miejscowości Przeczyca w km 79+750".

§ 3. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  4.824.122,00 zł,  w tym:  w 2015 r. do kwoty 3.564.512,00 zł, w 2016 r. do kwoty 1.259.610,00 zł.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
309-obj
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:05:10)
rozmiar pliku: NAN
309 wpf
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:06:01)
rozmiar pliku: NAN
309- przed
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:06:32)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz