Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/311/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2015 roku

 

UCHWAŁA Nr XL/311/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku
 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2015 roku. 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.   Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku  (Monitor Polski  z 2014r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty  36,00 zł za 1 dt przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2015 roku. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2015.

drukuj pobierz pdf    

wstecz