Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/317/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2015 rok

 

Uchwała Nr XL/317/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 12 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

dla Gminy Brzostek na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2012, poz. 124) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2015 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 317
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 13:03:35)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz