Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/319/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi wewnętrznej w Siedliskach - Bogusz \"Huta\"

 

Uchwała Nr XL/319/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Siedliskach-Bogusz ,,Huta”  

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 poz.594 ze. zm;) i art. 13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz.U.2014 poz. 518 z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych   w Siedliskach - Bogusz:

1.      ozn. nr ewid. 322/1 o pow. 0,0369 ha, objętej KW Nr RZ1D/00090889/9, stanowiącą  własność Pani Zofii Czekaj córki Józefa i Heleny,

2.     ozn. nr ewid. 303/1 o pow. 0,0361 ha, objętej KW Nr RZ1D/00090811/2,  stanowiącą  własność Pani Małgorzaty Podrazik córki Józefa i Janiny,

3.     ozn. nr ewid. 304/1 o pow. 0,0516 ha, objętej KW Nr RZ1D/00058825/7,  ozn. nr ewid. 305/1 o pow. 0,0325 ha objętej KW nr RZ1D/00090812/9, stanowiących  własność Pana Kazimierza Nowaka syna Józefa i Heleny,

4.     ozn. nr ewid. 306/1 o pow. 0,0553 ha,  objętej KW Nr 25796, ozn. nr ewid. 314/2 o pow. 0,0125 ha, objętej KW nr 25796 stanowiących własność Pana Jana Łazowskiego syna Józefa i Krystyny,

5.     ozn. nr ewid. 307/1 o pow. 0,0233 ha, objętej KW nr RZ1D/00026335/2,  stanowiącą  własność Pana Ryszarda Polańskiego syna Stanisława i Józefy,

6.     ozn. nr ewid. 317/2 o pow. 0,0258 ha, objętej KW nr RZ1D/00090813/6,  stanowiącą  własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Małgorzaty Podrazik córki Józefa i Janiny oraz Marka Podrazik syna Włodzimierza i Kazimiery,

7.     ozn. nr ewid. 318/2 o pow. 0,0258 ha, ozn. nr ewid. 318/4 o pow. 0,0526 ha, czyli o łącznej pow. 0,0784 ha, objętych KW nr RZ1D/00043671/0,  stanowiących własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Haliny Łazowskiej córki Władysława i Janiny oraz Jana Łazowskiego syna Józefa i Krystyny

8.     ozn. nr ewid. 319/1 o pow. 0,0847 ha, objętej KW Nr RZ1D/00090810/5, stanowiącą  własność Pana Jana Nowaka syna Józefa i Heleny,

9.     ozn. nr ewid. 329/4 o pow. 0,1369 ha, objętej KW Nr RZ1D/00090690/7, stanowiącą  własność Pani Zofii Orzechowskiej córki Edwarda i Jadwigi,

10.  ozn. nr ewid. 329/9 o pow. 0,0173 ha, objętej KW nr RZ1D/00090691/4,  stanowiącą własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Beaty Chłopek córki Jana i Marii oraz Wiesława Chłopek syna Edwarda i Jadwigi      z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Siedliskach-Bogusz ,,Huta”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz