Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/321/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r.

 

UCHWAŁA Nr XL/321/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku
 

 

w sprawie:  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVIII/295/14 z dnia 05 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek". 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. "e", art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1.  Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVIII/295/14 z dnia 05 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek" w związku z odrzuceniem wniosku Gminy Brzostek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

drukuj pobierz pdf    

wstecz