Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/321/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r.

 

UCHWAŁA Nr XL/321/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku
 

 

w sprawie:  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVIII/295/14 z dnia 05 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek". 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. "e", art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1.  Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVIII/295/14 z dnia 05 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek" w związku z odrzuceniem wniosku Gminy Brzostek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

drukuj pobierz pdf    

wstecz