Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/323/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą \\

 

UCHWAŁA Nr XL/323/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku 

w sprawie:  upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Opracowanie projektu budowlanego sieci kanlizacyjno-wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzostek ul. Polna". 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. "e", art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

§ 1.   

1. W celu realizacji zadania pod nazwą "Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjno-wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzostek ul. Polna" upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania na poczet budżetu 2015 roku w kwocie 40.250,00,00 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 

2.  Zobowiązanie określone w ust. 1, pokryte zostanie w kwocie 40.250,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) z dochodów własnych gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

drukuj pobierz pdf    

wstecz