Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014 - VII kadencja: Nr II/5/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku

 

Uchwała Nr II/5/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku.

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) art.8 ust. 2, art. 36 ust.1, 2, 3, art. 38 ust.1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202) oraz § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się  Burmistrzowi Brzostku następujące kwoty składników wynagrodzenia miesięcznego:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  5 400 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta) 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset) 

3) dodatek specjalny w wysokości 35 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

4) dodatek stażowy w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
01 grudnia 2014 roku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz