Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 170/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

   

Zarządzenie Nr 170/14

Burmistrza Brzostku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013. 182 z późn. zm.), i art. 11 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/315/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 listopada 2014 r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 zatwierdzam do realizacji następującą ofertę:

„Prowadzenie Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23 A w roku 2015”

i przyznaję dotację w wysokości 428.400,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących „NIEŚĆ NADZIEJĘ” w Brzostku

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                BURMISTRZ

 

                                                        Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz