Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 180/14 z dnia 31 grudnia 2014r. - zmiany zarządzenia Nr 51/14 z 08.04.2014 dotyczącego przekazania środka trwałego

 

ZARZĄDZENIE Nr 180/14
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 51/14 Burmistrza Brzostku z dnia 08 kwietnia 2014 r. dotyczące przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r., poz. 594, 1318)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:
§ 1.

W §1 Zarządzenia Nr 51/14 Burmistrza Brzostku z dnia 08.04.2014 r.  dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Gmina Brzostek przekazuje z dniem 31 grudnia 2014 roku na wyposażenie klasopracowni informatycznej Gimnazjum w Brzostku sprzęt komputerowy o wartości 118.734,36 zł wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Podstawą przekazania sprzętu komputerowego klasopracowni komputerowej na wyposażanie Gimnazjum w Brzostku stanowi korekta rozliczenia inwestycji  pn. „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę budynku szkoły wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Gimnazjum w Brzostku z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi: komunikacji, infrastruktury i terenowych urządzeń sportowych oraz rozbiórkę tymczasowego budynku garażowego na działkach nr ew. 770/2 i 770/4 położonych w miejscowości Brzostek”. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1.Skarbnikowi Gminy

2.Kierownikowi GZOSiP w Brzostku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 180
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-02-11 13:46:41)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz