Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 181/14 z dnia 31 grudnia 2014r.-wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego

 

ZARZĄDZENIE Nr 181/14
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r., poz. 594, 1318)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację środka trwałego w postaci budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ew. 198, 199 w Brzostku o wartości 2.780,40 zł. 

§ 2. Budynek o lekkiej konstrukcji drewnianej pokryty eternitem rozebrano z powodu złego stanu technicznego oraz konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy

2. Kierownikowi Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz