Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 178/14 z dnia 30 grudnia 2014r. -zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Zarządzenie Nr 178/14
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek. 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1.  W związku z przyjętymi Zarządzeniami Burmistrza Brzostku Nr 148/14 z dnia 12.11. 2014 r., Nr 152/14 z 18.11.2014 r., Nr 153/14 z dnia 24.11.2014 r., Nr  158/14 z dnia 28.11.2014 r. Nr 168/14 z dnia 15.12.2014 r., Nr 173/14 z dnia 22.12.2014 r., Nr 177/14 z dnia 30.12.2014 r. oraz zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku Nr II/7/14 z dnia 12.12.2014 r., Nr III/10/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2014 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek: 

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 677.393,00 zł, w tym:

-  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 741.716,00 zł,

-  dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 64.323,00 zł. 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 677.393,00 zł, w tym:

-  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700.355,00 zł,

-  zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.962,00 zł. 

3.  W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na:

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.391,41 zł. 

§  2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2018, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek pozostają bez zmian. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz