Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VII/26/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 204r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 204 rok

 

Uchwała Nr VII/26/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 pkt 1 i 2 i art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

1)    Bilans z wykonania budżetu gminy Brzostek za 2014 rok.

2)    Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Brzostek łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu.

3)    Bilans zakładu budżetowego łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz