Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VII/30/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Brzostku

 

UCHWAŁA Nr VII/30/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 maja 2015 roku 

w sprawie:  wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku. 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża zgodę na wniesienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Brzostku w formie aportu następujących składników majątkowych: 

1) Kanalizacja  sanitarna z pompowniami w miejscowościach Januszkowice i Opacionka o wartości 4.824.782,02 zł. 

2) Kanalizacja sanitarna ul. Przedmieście w Brzostku o wartości 51.626,00 zł. 

3) Kanalizacja sanitarna północno-wschodniej części Brzostku o wartości 106.790,00 zł. 

2. Łączna wartość aportu wynosi 4.983.198,02 zł.

§ 2 

1. Wnoszony aport przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku. 

2.  Gmina Brzostek obejmuje wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. 

§ Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz