Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 75/15 z dnia 10 lipca 2015r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 75/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 10 lipca 2015 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jolanty Habrat – nauczycielki matematyki w  Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku  w następującym składzie:

1.      Piotr Szczepkowicz -  przewodniczący komisji - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2.      Małgorzata Nowińska-Zgurska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3.      Jacek Berek - dyrektor Gimnazjum w Brzostku,

4.      Irena Nowak – ekspert w zakresie matematyki,

5.      Ksiądz Krzysztof Bajorek - ekspert w zakresie religii,

6.      Leokadia Wojdyła – przedstawiciel ZNP.

 

§ 2. Tryb i zasady pracy komisji określa regulamin pracy komisji egzaminacyjnej stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 roku.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz