Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VIII/35/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

Uchwała Nr VIII/35/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 lipca 2015 roku
 

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015.133 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 roku do 2019 roku w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych:

1)    Jadwiga Białas

2)    Krystyna Grygiel

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku do przesłania łącznie z uchwałą danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko panieńskie;

3) imiona rodziców;

4) data i miejsce urodzenia;

5) miejsce zamieszkania;

6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;

7) Nr PESEL 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz